A dévai várban található Dávid Ferenc emléktáblája, aki az Unitárius egyház megalapítója és első püspöke volt. Dávid Ferenc az 1510-es évek környékén születhetett Kolozsvárott. Wittenbergi és frankfurti tanulmányait követően tért át a protestáns hitre. Hazatérése után iskolaigazgató lett Besztercén, majd Kolozsvárott, később pedig szülővárosának lelkésze lett. Szakítva mind Luther, mind Kálvin tanaival, megalapította az Unitárius egyházat, amely antitrinitárius nézeteket vallott.

Főleg az ő közbenjárásának volt köszönhető, hogy a szintén unitárius hitre tért János Zsigmond, Erdély első fejedelme kihirdette Európa első vallásszabadságot biztosító rendeletét a tordai országgyűlésen 1568-ban. Innentől kezdve az Erdélyi Fejedelemség kisebb megszakításokkal ugyan, de a vallási üldöztetések elől menekülő családok ezreinek nyújtott otthont egészen fennállásáig. János Zsigmond halála után a Bátoriak uralták Erdélyt, akik hithű katolikusok lévén nem tartotta tiszteletben az unitáriusok jogait, így püspökét is életfogytiglani fegyházra ítélték. Rövid raboskodás után, 1579-ben Déva várbörtönében halt meg korának egyik legnagyobb humanista teológusa, Dávid Ferenc.

Az első emléktáblát 1910-ben helyezték el, melyen az alábbi szöveg volt olvasható: „Déva vára börtönében szenvedett ki 1579-ben vallásos meggyőződésének hirdetéséért halálig tartó fogságra ítélt Dávid Ferenc, a Magyarországi Unitárius Egyház megalapítója és első püspöke. A nagy reformátor születésének 400-ik évfordulóján kegyelettel állította az emléktáblát szellemének örököse, a Magyarországi Unitárius Egyház 1910-ben”

A román impériumváltást következtében a táblát többször megrongálták, de az Unitárius Egyházközösség áldozatos munkájának köszönhetően az emlékművet újra és újra helyreállították. Jelenleg egy háromnyelvű (magyar–angol–román) márványtábla emlékeztet püspökünk mártírhalálára. 1998-tól az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egyesület minden évben megemlékezést tart a teológus tiszteletére a helyszínen. A régi emléktábla ma az imaház udvarán található.

Képek:

1. Déva:- Dávid Ferenc unitárius püspök emléke a várban,1916.- Erdélyi képeslapok a múltból, Pethő Csongor gyűjteménye. Forrás: https://kepeslapok.wordpress.com/2012/12/29/deva/devadavid-ferenc-1916/

  1. A régi emléktábla ma az imaház udvarán található. Fotó: petofiprogram.hu
  2. Az emlékcella a Dévai várban Fotó: petofiprogram.hu