Déva kétségtelenül Erdély egyik legfontosabb vára volt, története egyben Erdély történetének hű tükörképe. Már a rómaiak korában fontos stratégiai hely volt. A dévai vár nagy szerepet játszott a török hadjáratok idején, későbben pedig úgy az erdélyi fejedelmek, mint a Habsburgok nagy súlyt helyeztek bírására. A vár számos birtokosa közül a legjelentősebbek Hunyadi János, Szapolyai János, Bocskai István és Bethlen Gábor.1848-ban a császári seregek a várat felrobbantották. 2008-ban nagyszabású helyreállítási munkálatok kezdődtek a várban. Csaknem nyolc évnyi részleges vagy teljes lezárását jelentő felújítás után, 2016-ban vált ismét látogathatóvá. Jelenleg a belső udvarok restaurálása zajlik.