Déva vára börtönében szenvedett ki 1579-ben vallásos meggyőződésének hirdetéséért halálig tartó fogságra ítélt Dávid Ferenc, a Magyarországi Unitárius Egyház megalapítója és első püspöke. A várban levő emlékcella igencsak viszontagságos körülmények között élte át az elmúlt évtizedeket. A cella ajtaját többször felfeszítették, a lakatot levágták, a benne elhelyezett márványtáblát összetörték. Az Unitárius Egyház igyekezett mindannyiszor rendbe tenni e fontos és egyedi emlékhelyet. Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet névadó és egyházalapító püspöke emlékére 1998 óta évente zarándoklatot szervez.