A város magyar nagyrendezvényei

Dávid Ferenc unitárius zarándoklat

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvű vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) névadó és egyházalapító püspöke emlékére 1998 óta évente zarándoklatot szervez. Az Unitárius Egyház Főtanácsa 2011-ben a zarándoklatot egyetemes egyházi rangú rendezvénnyé nyilvánította. A zarándoklat állandó színhelye a dévai vár, melynek falai között Dávid Ferenc 1579-ben életfogytiglani börtönt szenvedett. A zarándoklat elsődleges célja az, hogy Dávid Ferencre méltó módon emlékezzenek a Kárpát-medencei magyar unitárius fiatalok és felnőttek, valamint a más felekezetű érdeklődők. A zarándoklatok szokásos menetrendje: a várdomb lábánál gyülekező zarándokok közösen vonulnak fel a várba, ahol az emlékezés szabadtéri istentisztelettel kezdődik, majd alkalmi színjáték (várjáték) következik, és ezután fáklya- és gyertyagyújtás mellett megkoszorúzzák a börtöncellában lévő emléktáblát.

Hunyad Megyei Magyar Napok

Az eseménysorozat 9 településen, köztük Déván, számos programmal várja az érdeklődőket. A szervezők igyekeztek széles körű programkínálatot kialakítani, amely nemcsak a felnőtt generáció érdeklődési körét érinti, hanem a fiatalokat is odavonzza. A kulturális program számos koncertet, előadást, kiállítást, szabadtéri foglalkozást, néptánc előadást foglal magában és nem utolsó sorban a gasztronómia kedvelői is összemérhetik tudásukat. Ekkor adják át a Barcsay Ákos-díjakat, amelyet minden évben három, a dél-erdélyi szórványközösségekben tevékenykedő, a közösségépítő munkában kiemelkedő teljesítményt elérő személynek ítélnek oda.

Magyar Szórvány Napja

November 15-én, Bethlen Gábor születésének és halálának a napján ünnepeljük a Magyar Szórvány Napját. A Hunyad megyéből induló kezdeményezést mára a magyar országgyűlés is elfogadja, így már nemcsak Hunyad megyében, nemcsak Erdélyben, de immáron az egész Kárpát-medencében ez a nap a „szórvány napja”.

Magyar közösségi házak

Dévai Magyar Ház

A Csángó-telepi dévai Magyar Házat a madéfalvi vérengzés (1764) után elszármazó bukovinai székely telepesek hozták létre. Noha az épület eredetileg egy kisebb közösség számára jött létre, a 21. századba érve már az egész dévai magyar közösséget szolgálja, nemzeti identitástudatát erősíti, elnevezése pedig szimbólummá vált. Az épület minden dévai magyar előtt nyitva áll: kulturális rendezvényeket, iskolaünnepségeket, közösségi bálokat, majálisokat, fociversenyeket, könyvbemutatókat, közösségi összejöveteleket, ifjúsági programokat, nyugdíjasklubot, sok mindent szerveznek.

Fenntartó szervezet: Segesvári Pál Egylet

Timotei Cipariu u. 29.

Villámposta: szell@rmdsz.ro

Telefon: +40 254 215552

Mobil telefon: +40 729 905227

Téglás Gábor Elméleti Líceum

A Téglás Gábor Elméleti Líceum Erdély egyik legfiatalabb, legmodernebb iskolája. Hunyad megye egyetlen magyar iskolája, amely lakhatást biztosít a szórványból érkező magyar diákoknak, valamint otthont ad különböző konferenciáknak, találkozóknak, előadásoknak, valamint nagyobb szabású rendezvényeknek.

Szent Antal Közösségi Ház

Egykor Böjte Mihály atya indította el a Szent Antal házat, a mallersdorfi ferences nővérek segítségével. Akkor ugyanis a dévai magyar gyermekek még különböző román iskolák tagozatain tanultak, és fontos volt az, hogy valahol találkozzanak, igazi közösséget alkossanak. Emellett nagyon sok családban gondot jelentett a gyermekek délutáni felügyelete, nevelése. Erre is megoldást próbált kínálni a Szent Antal ház. A ház az utóbbi években igazi közösségi házzá lett, ahol helyet kaphat mindenki, aki valami szépet, jót akar tenni.

Bartók Béla u. 3. szám

Dávid Ferenc Zarándok-, és Szórványközpont

Szórványközpontként szolgál az itt élő unitárius és más felekezetű hívek számára, valamint zarándokközpont az idelátogatók számára.  Olyan kulturális eseményeket szervez, amelyek a helyi igényeknek felelnek meg és a szórványközpont adottságaihoz illeszkednek: kórusok fellépése, könyvbemutatók, történelmi és szociális jellegű előadások, egészségügyi és időskori-prevenciós bemutatók, nemzedékek közötti konfliktusról szóló elmélkedések, gyermekfoglalkozások, farsangi tea délutánok, adventi találkozások, kézműves foglalkozások, bográcsos közös étkezések, vallásos jellegű programok, beszélgetések.

Lucian Blaga utca 14. szám

+40 744 437063

koppandiz@yahoo.com

Melite ház

A város központjában levő könnyen megközelíthető, Dévai Református Egyházközség Melite házát 1996kezdték építeni a holland testvérgyülekezet segítségével. Az 1999-ben befejezett Melite-ház, a szabadulás szigete, befogadta az évek során a gyülekezet és a szórványközösség lélekápoló és kulturális rendezvényeit.

Strada Lucian Blaga 5. szám

Telefon: +40 754 073 686

A város kulturális intézményei

 

Városi színház

A színház épületét szeccessziós stílusban építették Komor Marcell és Jakab Dezső tervei alapján. A színház épületét a nagyközönségnek 1911-ben adták át. A színház előzményei Déván korábbi időkre nyúlnak vissza. 1873-ban, majd az 1880-as évek elején Csóka Sándor társulata lépett fel Déván, előbb a Nemzeti Casino, majd a nagyvendéglő udvarán, ill. a nagyudvarban berendezett színkörben. 1893. júniusában színpártoló egylet alakult. A század elején az I. Erdélyi Színikerülethez osztották. 1911. április 29-én - Komor Marcell és Jakab Dezső tervei nyomán - magyar szecessziós stílusban megnyílt a Városi Színház 23 páhollyal, 470 ülő- és 160 állóhellyel. Az első igazgató Szilágyi Dezső volt. Az épület külső és belső restaurálása 2011-ben fejeződött be.

Str. 1 Decembrie nr.15.

Telefon/Fax: 0354.884.511

E-mail: contact@teatruldeartadeva.ro

Web: www.teatruldeartadeva.ro

Jegyfoglalás:

Tel.: 0787259420

Email: agentieteatru@gmail.com

Bethlen kastély - Magna Curia

Az első dévai udvarházról szóló, írott adatunk a XVI. századból származik. Ekkor Geszti Ferenc dévai várkapitány - nyilván a várbeli, nehezen megközelíthető rezidencia kiváltására - reneszánsz kúriát építtetett a várhegy alatt, a belvárosban. 1608-ban Bethlen Gábor Hunyad megyei ispán, a későbbi fejedelem kapta adományba a kastélyt, aki lényeges átépítéseket, bővítéseket hajtott végre rajta. A XVII. sz elején - gr. Bethlen István feleségeként - lakott a Curiában Széchy Mária, a "Murányi Vénusz" is, aki később I. Rákóczi György fejedelemnek adta el azt. Erdély Habsburg kézre kerülése után, több tulajdonos kezén fordult meg a ház és a birtok, míg végül 1743-ban Haller János erdélyi kormányzónál állapodott meg, aki ismét jelentősen bővíttette a Curiát. A ház a XIX. század végén városi tulajdonba került, egy ideig vármegyeházaként funkcionált, majd 1934-től megyei múzeumként működik. Ma a Dák és Római Civilizáció Múzeuma nevet viseli. Az épületet 1996-2006 között restaurálták. 

B-dul 1 Decembrie Nr. 39.

0254 216 750

muzeucdr.deva@gmail.com

www.mcdr.ro

Drăgan Muntean Művelődési Központ

str. Piața Victoriei nr. 7.

Tel: 0354.408.907

Fax: 0354.408.908

E-mail: contact@centrulculturaldeva.ro

www.centrulculturaldeva.ro

Forma Galéria

Cím: Decebal 8.